Przemysł spożywczy

 • Możliwości systemu:

 • sterowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym,
 • wizualizacja całego procesu produkcyjnego,
 • automatyczne załączanie i wyłączanie linii technologicznych,
 • ręczne prowadzenie procesu,
 • kontrola i sygnalizacja o stanach nieprawidłowych i awaryjnych,
 • komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi,
 • komunikacja z wagami,
 • animacja obiektów,
 • rejestracja alarmów i zdarzeń,
 • tworzenie raportów produkcyjnych,
 • tworzenie receptur,
 • tworzenie dokumentów przychodu i rozchodu,
 • ochrona dostępu na poszczególnych poziomach,
 • przygotowany do współpracy z innymi systemami na obiekcie,
 • tracebility – pełna genealogia produktu,
 • rejestracja i rozliczanie mediów (energia, woda etc.).

System SCADA dla przemysłu spożywczego jest systemem obecnie niezbędnym dla każdej z gałęzi przemysły spożywczego gdyż jest niezwykle pomocny od samego początku procesu produkcyjnego, aż po produkt końcowy. Możliwy jest nadzór nad całym procesem produkcyjnym, na każdym jego etapie, w razie jakiejkolwiek awarii urządzeń, system ją wykrywa i wskazuje jak można ją szybko naprawić bez strat produkcyjnych. System SCADA pozwala wprowadzić duże oszczędności wynikające z dużego zmniejszenia zużycia wszystkich mediów potrzebnych do procesu produkcyjnego, a także system gwarantuje maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów, dzięki czemu pozbędą się Państwo nadmiernych zapasów.